ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (honlap2napalatt.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Neve: Farkas Éva egyéni vállalkozó
Adószáma: 66944904-1-38
Nyilvántartási száma: 41308288
Statisztikai számjele: 66944904- 7022-231-18
Székhelye: 9500 Celldömölk, Berzsenyi utca 13.
Bankszámlaszám: CIB Bank 11100104-70600070-33000000
E-mail címe: honlap2napalatt@gmail.com

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Az elfogadással szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló (továbbiakban Felhasználó) között. Ha a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem veheti igénybe az oldal szolgáltatásait, nem vásárolhat az oldalról, nem küldhet megrendelést sem.

Amennyiben elfogadja azt, megrendelése után visszaigazolást kap, mellyel létrejön a szerződés. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, nem köteles a szolgáltatást megvásárolni.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezési vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A SZOLGÁLTATÁS TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait megtekintheti a felhasználó a szolgáltatást bemutató oldalon. Az árak fizetendő árak, melyek nem tartalmaznak Áfát (mert a Szolgáltató alanyi adómentes), se szállítás költséget.

FIZETÉSI MÓDOK

 • Előre utalás
 • Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

ÁRAK

A szolgáltatás mellett feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árat jelölik, melyek 0% áfát tartalmaznak.

ELÁLLÁSI JOG

A vásárlás a 45/2014 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban jön létre, a szerződés adatait 30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük. Webáruházunkban kizárólag 18 éven felülieket szolgálunk ki. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszatartsa további adategyeztetésig, amennyiben annak a gyanúja merül fel, hogy kiskorú vagy illetéktelen adta le a rendelést.

A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. 

A szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton a info@honlap2napalatt.hu e-mail címről haladéktalanul visszaigazolja bankkártyás fizetés esetén. Atutals esetén legkésőbb 72 órán belül. Amennyiben erre a visszaigazolásra a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő elállhat az ajánlati kötöttség alól. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő megrendelésének hatályosulását, a szolgáltatóhoz történt megérkezését igazolja. A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan elküldött ajánlat elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így visszaigazolt megrendelés esetén a szolgáltató még nem köteles a termék leszállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az igénybe vevő sem követelheti a szolgáltatótól a szerződés teljesítését. Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje.

A szolgáltató a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb 72 órán belül e-mailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés teljesíthetőségéről azzal, hogy tájékoztatja igénybe vevőt a megrendelés tételeinek összekészítéséről. Ez az e-mail minősül a szolgáltató elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön.

A szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

ELÁLLÁSI JOG A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE

Ön 2 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 2 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 2 nap elteltével jár le, amelyen Ön a terméket megvásárolta. 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni az alábbi címre: info@honlap2napalatt.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön ettől a szerződéstől írásban eláll, legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett termék árát. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei

Címzett adatai:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételének tekintetében:

 • A termék neve: Honlap 2 nap alatt - Így csináld magad! weboldalkészítési útmutató
 • A vásárlás (szerződéskötés) időpontja:
 • A vásárló neve:
 • A vásárló e-mail címe:
 • A vásárló számlázási címe:
 • A vásárló bankszámla száma:
 • Az elállás indoka: (nem kötelező)

PANASZOK KEZELÉSE

Természetesen a Szolgáltató elsődleges feladata, hogy minden vásárlója teljes mértékben elégedett legyen. Ennek ellenére előfordulhat, hogy panasszal szeretnének élni. Ezt megteheti ezen az e-mail címen: info@honlap2napalatt.hu. Megvizsgáljuk és orvosoljuk azt, amennyiben indokolt. Írásbeli panaszát 30 napon belül megválaszoljuk. A válasz másolati példányát megőrizzük.

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Panaszát online felületen is előterjesztheti a következő oldalon:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Hogyan működik a rendszer?

 • Panasztétel

Nyújtsa be az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos panaszát!

 • Vitarendezési testület kiválasztása

Egyezzen meg a Szolgáltatóval, hogy melyik független szervet kéri fel a vitájának rendezésére!

 • Megszületik az eredmény

A vitarendezési testület rendezi a vitát.

PANASZÁVAL FORDULHAT IDE:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja a láblécben.

Budapest, 2023. július 1.